Meranie

Riešenie pre vzdialený odpočet meračov pomocou komunikátorov, zber dát na centrálnom M2M serveri, vizualizácia dát.

Odpočet vodomeru

Odpočet vodomerov, impulzné alebo reléové signály sú prijímané cez káblové M-Bus alebo bezdrôtové Wireless M-Bus pripojenie, ochrana IP68, vlastná batéria, webové rozhranie.

Odpočet elektromeru

Odpočet meračov spotreby elektrickej energie pomocou modemu, použitím DLMS protokolu, udalosti, uloženie parametrov, vzdialený prístup a ovládanie.

Odpočet kalorimetra

Odčítanie parametrov z kalorimetra pomocou modemu cez Wireless M-Bus, meranie teploty a objemu na viacerých miestach, výpočet, webové rozhranie.

Odpočet údajov z elektronického indikátora vykurovania

Odpočet parametrov z elektronického indikátora vykurovania pomocou modemu cez Wireless M-Bus, meranie vstupného/výstupného množstva tepla a rozúčtovanie nákladov, webové rozhranie

Zdieľanie nákladov bytových domov

Vzdialený odpočet meračov pre bytové domy – diaľkový odpočet spotreby pomocou modemu cez Wireless M-Bus, zobrazenie údajov na webe (spotreba, výpočet spotreby)

x

Telemetria

Prenos dát z priemyselných systémov cez spoľahlivý GPRS, transparentná komunikácia na vzdialený M2M server, zobrazenie na SCADA rozhraní.

Vzdialený prístup k dátam cez GPRS

Na strane poskytovateľa pripájame modem k priemyselnému systému cez káblové pripojenie, dáta sa odosielajú cez GPRS na vzdialený server. Komunikácia sa uskutočňuje cez jednoduché dátové pripojenie, ktoré je transparentné medzi jedným alebo viacerými bodmi

SCADA systémy

K priemyselnému PLC alebo ku kontroléru pripojíme komunikačný modem, ktorý je schopný pristupovať k registrom cez káblové pripojenie. Vyčítané dáta sa odosielajú cez GPRS jednoduchým dátovým, transparentným pripojením.

x

Bezpečnosť

V mobilných sieťach prevádzkované komunikátory pre ochranu majetku a pre požiarnu ochranu, vzdialená správa, zobrazovacie rozhranie.

Prenos signálu z EZS Bezdrôtový zabezpečovací systém

Bezdrôtový zabezpečovací systém, riešenie pre zabezpečenie domácností, bezdrôtové senzory.

Signalizácia požiaru

Riešenie pre požiarnu signalizáciu, prenos poplachu na dispečing, vzdialený monitoring

Otváranie brány

Na GSM založené riešenie, vzdialené ovládanie otvárania brány pre domácnosti, firmy, funkcie pre správu

Dohľad nad seniormi a chorými

GPS monitorovacie riešenie pre seniorov a pacientov s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a ochranu života

Video dohľad

Bezdrôtový prenos videa a obrazu z kamery, s cieľom zabezpečiť bezpečnosť objektov, pre dispečerské strediská

Kontrola bezpečnostnej hliadky

Kontrola bezpečnostnej hliadky, monitorovanie pohybu GPS zariadením, mapový podklad, centrálne monitorovacie rozhranie

Monitorovanie ATM

Vzdialený monitoring bankomatov (ATM) z bezpečnostných dôvodov, s pridanou hodnotou

x

Monitorovanie

Monitorovanie a kontrola vzdialených systémov, bezpečný prenos dát, M2M serverové rozhranie pre dispečerské služby

Ovládanie kotlov

Získanie dát a informácií (tlak, teplota), zabezpečenie diaľkového ovládania, monitorovania plynových kotlov prevádzkovaných poskytovateľmi služieb, nákladovo efektívne riešenie.

Monitorovanie servera

Priebežné monitorovanie a kontrola vzdialených serverov, prevádzkového prostredia (serverová miestnosť, elektrická, sieťová infraštruktúra) pre poskytovateľa služieb.

Monitorovanie BTS

Zariadenia pre monitorovanie a kontrolu prostredia poskytovateľmi služieb prevádzkovaných BTS 2G/3G/4G, GSM veží a GSM retranslačných staníc.

Monitorovanie registračnej pokladne

Odoslanie informácií o obratoch, dátach a udalostiach registračných pokladníc do vzdialeného monitorovacieho servera.

x

GPS monitorovanie

Riešenie založené na GPS technológii, bezpečnostné monitorovanie osôb, tovaru, vozidiel, sledovanie na mape.

Sledovanie tovaru a zásielky

Sledovanie tovaru a zásielok, z logistického a bezpečnostného dôvodu, GPS zariadením, zobrazenie na mape

Dohľad nad seniormi a chorými

GPS monitorovacie riešenie pre seniorov a pacientov s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a ochranu života

Vehicle tracking

Vehicle tracking for logistic and security purposes with a GPS device and vehicle monitoring, map service

Kontrola bezpečnostnej hliadky

Kontrola bezpečnostnej hliadky, monitorovanie pohybu GPS zariadením, mapový podklad, centrálne monitorovacie rozhranie

Monitorovanie pohybu osoby

Sledovanie a monitorovanie osoby - riešenie monitorovania pre bezpečnostné účely, pomocou GPS zariadenia a mapovej služby

x

M2M Pro 3

Universal HSxPA router with Gemalto EHS-5 module

M2M Pro 3

Zaregistrujte sa k odberu noviniek,

aby sme Vás pravidelne mohli informovať o najnovších technických novinkách.

Vyberte si, za ktorú skupinu riešení chcete dostávať Newsletter.

Registrácia

Spolupráca

Kľúčový partneri